37. tanév, szorgalmi időszak
Légy üdvözölve, kedves Látogató!
HírekFórumRegisztrációAz Iskoláról
Fórum Navigátor

Ki Online?
Bagolykő Mágustanoda FórumBogolyfalvaFő utcza
Kins & Kens - Thege Ágost hozzászólásai (7 darab)

Oldalak: [1] Le | Téma száljai | Témaleírás
Thege Ágost
INAKTÍVoffline
RPG hsz: 18
Összes hsz: 22
Írta: 2014. november 11. 22:58 | Link

Valamelyik eladó

Nagy peckesen kidüllesztette mellkasát, majd szemügyre vette magát a kirakatban. Ócska pennák, nevetséges mugli ketyerék, molyrágta vackok – még szerencse, hogy egyvalaki különb mindez evilági hiábavalóságnál. Zsebéből előhúzta pálcaként használt fakanalát, majd az övébe tűzte – így majdnem olyan, mintha kardja volnék. Gyémánt s rubin, ezüstmarkolattal. Már csak egy tömör aranyóra kellene - épp evégett tévedt is ide.
Hirtelen elhatározással belépett a boltba, majd szigorú pillantással nézett körbe a poros helyiségben. Ami azt illeti, kényes királyi ízlésének nem tett jót ez a sok pormacska: még a végén kiújul az asztmarohama. Kutatva nézett körbe, hogy megtalálja a bolt eladóját, de biz nem látott senki emberfiát. Köszönni csak azért nem köszönt, mert mégiscsak úgy illik, hogy az alattvaló üdvözölje az uralkodót – ennyi alázat pedig e világvégi, hitvány kis boltocska mélyén is elvárható volnék. Megköszörülte hát a torkát, ami úgy hangzott, mintha egyszerre húsz sertésnek lenne tüszős mandulagyulladása.
Szál megtekintése
Thege Ágost
INAKTÍVoffline
RPG hsz: 18
Összes hsz: 22
Írta: 2014. november 30. 16:58 | Link

Alattvalóm

No, nem kellett sokáig várnia: olybá tűnt, közeledett valaki. S lőn, ismét nem tévedett: be is lépett az eladótérbe egy hitvány férfi. Köszönése ugyan elég közönséges volt – egy királynak „jó napot”? -, de tulajdonképpen ilyen hitvány helyen ez is elfogadható.
- Üdvözlésképp megcsókolhatja a cipőm orrát – vetette oda a hitványnak, majd a – hitvány pozdorja! – pultra emelte jobb lábát (nem volt egyszerű, mert az a hitvány pult túl magasan volt, de végül sikerült). Közben megvetően végigpillantott a poros pulton: mi tagadás, királyi felségének közel sem felelt meg ez az hitvány fenyődeszka. Ébenfa vagy mahagóni – ezek sokkal inkább kedvére valók lettek volna. Tornamozdulatát éles fájdalom kísérte a bal lábában – nyilvánvalónak tűnt, nem tud sokáig ebben a hitvány pózban maradni.
- Siessen már, lemegy a nap – förmedt rá, majd közölte látogatása indítékát. – Zsebórát szeretnék, lehetőleg színaranyat, esetleg ezüstöt. Adja a legdrágábbat! – parancsolt rá, majd megpödörte bajuszát, hogy jobban kunkorodjon. Milyen lassú kiszolgálás, igazán közönséges. Hitvány.
Szál megtekintése
Thege Ágost
INAKTÍVoffline
RPG hsz: 18
Összes hsz: 22
Írta: 2014. december 25. 23:05 | Link

Eladó

A hitvány eladó első megnyilvánulása elég volt ahhoz, hogy lássa: itt nem tisztelik eléggé őméltóságát. Nem kötelezhetik rá, hogy megcsókolja bármelyik vevő cipője orrát, felelte a nyavalyás lator, s milyen hetykén, büszkén mondta ráadásul, királyi méltóságának teljes ignorálásával, mérges lett hát. Felfújta magát, arca a szederjeslila egy kellemetlen árnyalatát öltötte, s leginkább úgy festett, mint egy jókora, bárányhimlős gömbhal.
- Egy vevőnek talán nem – mondta dühtől elfúló hangon, s felhúzta a szemöldökét. – No de egy uralkodónak? – tette fel a jogos kérdést, s előre sejtve a negatív választ, leemelte szőrös csülkét a pultról. Az pedig egyenesen felháborította, hogy vonakodott kiadni a legdrágább zsebórát – mi az, hogy „ha ki tudja fizetni?” Még pénzt kérne tőle? Örüljön, hogy kiszolgálhatja.
- Na, adja már – förmedt rá, s fakanalával türelmetlenül dobolni kezdett a pulton. - Elég volt már magából, adja, amit kértem, de szó nélkül.  Átok rossz természete van, csak fecseg, ahelyett, hogy intézkedne. Kilencvenkilenc fej már karóban van, a magáé lesz a századik – tette hozzá, s toppantott egyet műkrokodilbőr bakancsában.
Szál megtekintése
Thege Ágost
INAKTÍVoffline
RPG hsz: 18
Összes hsz: 22
Írta: 2015. január 9. 22:23 | Link

Eladó

Megvetően mérte végig a férfit, miközben az a cipője nyomát tisztogatta. Más nem győzne hálálkodni, hogy névjegyét hagyta egy uralkodó a hitvány kis bódéjában, ez meg itt kényeskedik. Nem átall szemtelenkedni, voltaképpen orcapirító.
- Hitvány kis tollseprű – fitymálta lenéző pillantással a takarítóeszközt, miközben komótosan előhúzta fakanalát övéből, s köpenye sarkával tisztogatni kezdte. – A palotámban mókusszőr ecsetekkel törlik fel alattvalóim a koszt. Úgy látom, némi hasonló előkelőség ide sem ártana – jegyezte meg, tekintetével látványosan elidőzve az ormótlan, szebb napokat látott polcokon és a pókhálós ablakkereteken.
Burgundivörös irhaszőnyeg sem lenne éppen haszontalan, hogy ne a hideg kövön ácsorogjanak nemes vendégei – tette hozzá elgondolkodva, amikor tekintete a padlóra vándorolt.
Igencsak felháborítónak találta egyébiránt, hogy a férfi azt képzeli, őneki „ingyen” kell az óra. Hát tolvaj ő? Különben is, mióta szokás fizetnie a királynak? Kétségeit egyelőre nem közölte az eladóval, hadd lássa előbb, nemes –e a portéka.
- Mutassa az órát, maga szemtelen imposztor – kuncogott, majd elővett egy elnyűtt szarvasbőr erszényt a zsebéből. Súlyos erszény volt: amint letette a pultra, hallható volt, hogy ezernyi fémérme koccan össze benne.
Szál megtekintése
Thege Ágost
INAKTÍVoffline
RPG hsz: 18
Összes hsz: 22
Írta: 2015. március 5. 13:13 | Link

Eladó

- Na, idefigyeljen – kezdte meg szónoklatát unottan, amikor a hitvány eladó vitát kezdeményezett a hiányzó irhaszőnyegről. – A bolti dolgozóknak kötelességük udvariasan, tisztelettudóan beszélni bárkivel, s ha az illető épp király, akkor… be kellene fejeznem ezt a mondatot? – vetette oda hetykén, s lesújtó pillantásokkal méregette a közönséges ficsúrt.
Nem csoda, hogy csak eddig vitte – dörmögte hozzá fitymáló, halkabb hangon, s tekintetével látványosan végigmérte a bolt rozoga, poros bútorait.
Azonban szemlátomást nem volt haszontalan a korábbi beszélgetés, mert az eladó (igaz, hitvány módon sóhajtva egyet, mintha nem öröm, hanem teher lenne a kiszolgálás) súlyos, szép órát emelt ki a pult alól. Át azonban nem adta. Thege kérdő pillantást vetett az eladóra, s zsebéből ékszerésznagyítót vett elő – ötvenkilencedik születésnapjára kapta a falu egyik legismertebb ócskásától.
- Innen sárgaréznek nézem, gyönge kópiának – motyogta elgondolkozva, elvárásainál kevésbé leereszkedőn. – Ahogy látom, kopott is kicsit, és alighanem bársonypárna sincs hozzá… - ciccegett majdnem-szakértőként. – Mutassa csak – mondta, s várakozóan az óra felé nyúlt. Pénzzel teli erszénye még mindig a pulton hevert.
Szál megtekintése
Thege Ágost
INAKTÍVoffline
RPG hsz: 18
Összes hsz: 22
Írta: 2015. augusztus 22. 16:26 | Link

Eladó

Csodálkozva, seprűszerűen szétálló szemöldökét alaposan megemelve végigmérte a férfit, aki egy perce azt állította, hogy „itt ő a király.” Gúnyosan felkacagott, ujjai megérintették az övében tartott fakanalat, de egyelőre nem húzta elő, minek. Ami azt illeti, ennek a koszos kis suhancnak illene több tiszteletet tanulnia minden vásárlóval szemben, de… ezzel szemben különösen. Érdektelenül, unott fejjel hallgatta, amíg a hitvány eladó az órát mutatta be.
 - Azt majd én tudom, hogy mi az antik, ha megengedi – közölte gőgösen.  Szerencsére az eladó végül átadta a zsebórát, így nagyítójával egészen közelről is megvizsgálhatta. Habár sejtelme sem volt az órákról, halk motyogással és fejcsóválással vizsgálgatta az amúgy igen szép metszésű portékát. Talán így olcsóbban odaadják.
- Megvizsgáltatták egy szakértővel… Szóval maguk nem azok, nagy kár. – sóhajtott. – Bár ezt amúgy is sejthettem volna, mikor ide beléptem – tette hozzá fintorgó arckifejezéssel. A baljában tartott órára sandított, s úgy határozott, hogy megveszi. Habár királyként nem kéne érte fizetnie, de ma különösen nagylelkű hangulatban volt. Valahogy úgy rémlett, a lator százharminc galleonra taksálta az értékét… Egy vagyon. Negyedennyit sem ér, ezt bizonyára az a szemtelen eladó is tudja.
- Mit is mondott, mennyibe kerül? Harminc galleonra emlékszem… Csakhogy… Figyelembe véve a sok kopást és az óraszerkezet elhasználtságát, kétlem, hogy ennyit érne – ingatta a fejét meggyőzően. – De mivel különösen kegyes vagyok ma az alattvalóimmal, húsz galleont adok érte – közölte. Az aranyórát óvatosan a pultra helyezte, pénzzel teli erszénye mellé.

 
Utoljára módosította:Thege Ágost, 2015. augusztus 22. 16:30 Szál megtekintése
Thege Ágost
INAKTÍVoffline
RPG hsz: 18
Összes hsz: 22
Írta: 2015. augusztus 27. 20:36 | Link

Eladó

A göndör hajú, hitvány eladó kellemetlen, unott hangon okoskodott tovább, s ez Ágostot kezdte egyre jobban idegesíteni. Mintha érdekelné nevetséges, hitvány kifogása azzal kapcsolatban, hogy nem ért az órákhoz! Ha meg valóban nem ért, ne tudálékoskodjék már folyamatosan, főleg nem őfelségével szemben, igazán bosszantó. Ennél már csak az volt a vérlázítóbb, hogy azt állotta hazudni, százharminc galleonba kerül az a hitvány óra, hát hiszen világosan emlékszik már, hogy harmincat mondott az a szemtelen lator. Csodálkozva meredt az eladóra, de mielőtt bármit is szólhatott volna, az megszólalt újra. Azt mondta – bár nem teljesen ezekkel a szavakkal –, hogy nem érdekli, hogy az óra jóformán roncs: arany-arany. De még erre sem reagált, amikor az eladó váratlanul meggondolta magát, s kijelentette, nyugodtan elviheti húszért a portékát.
- Nocsak, nocsak, mi ez a pálfordulás? – mosolygott gúnyosan Ágost, s elvette az eladótól a feléje nyújtott árut. Erszényéből előhalászott húsz aranyérmét, s a pultra szórta a pénzt (tegnap jött meg a nyugdíja, így ma nagyvonalúan költekezhetett). – Tán rájött végre, kivel áll szemben? Ideje volt… Mindenesetre sokáig tartott, mert maga szemtelen is, ostoba is – ingatta a fejét. A zsebórát palástjának (fürdőköntösének, 90 százalékkal le volt árazva az Aranypókban, s Ágost nem vette észre, hogy azért, mert a fenekén hatalmas szakadás van) zsebébe helyezte, és az ajtó felé indult.

Utoljára módosította:Thege Ágost, 2015. augusztus 27. 20:37 Szál megtekintése
Kins & Kens - Thege Ágost hozzászólásai (7 darab)

Oldalak: [1] Fel | Téma száljai
Bagolykő Mágustanoda FórumBogolyfalvaFő utcza