35. tanév, tanulmányi szünet
Légy üdvözölve, kedves Látogató!
HírekFórumRegisztrációAz Iskoláról
Az Iskoláról
A Rellon Ház
Színek: zöld és ezüst. Jelképállat: sárkány.

Akaratereje szilárd. Nincs még egy olyan ház, amely diákjai természetüknél fogva oly erősen alkalmasak volnának jó és szilárd jellem kialakítására, mint a dicső Rellon tagjai.
A rellonos diák cselekvésre van teremtve. A kezdeményező erőt az adja, hogy mindig törekszik saját maga dönteni. Ezen kívül azonban amilyen gyakran csak lehetséges, szívesen dönt mások helyett is. Aktivitását az akarat irányítja, céltudatos.
Cselekedeteinek célja van. Ez érvényes a levitásokra is, sőt még fokozottabb mértékben, ám egy rellonos értelme azonban abban mutatkozik meg, hogy azonnal meglátja a cél eléréséhez szükséges megfelelő eszközöket.
Éles elméjű, bár fantáziája nem olyan gazdag, mint az eridonosoké, vagy nem olyan mély, mint a levitásoké, elképzeléseit jól megvalósítja. Nem elméleti gondolkodó, hanem gyakorlatias. Amíg egy eridonos, vagy egy levitás gyakran lemond terveiről, ha nehézségek, akadályok merülnek fel, a rellonos diák ilyesmitől soha nem veszíti el bátorságát, épp ellenkezőleg! Úgy tűnik, az akadályok csak erősítik, fokozzák éles gondolkodását és vállalkozó kedvét. Sajnos a rellonos jellemnek ezen elismerésre méltó tulajdonságai mellett számos gyengesége is van.
Érzelmileg visszafogott, kevéssé tudja magát mások helyzetébe képzelni. Az érzelemgazdagság, mindenekelőtt a testileg és lelkileg szenvedőkkel való együttérzés hiányzik belőle és ez a hiánya ridegnek tünteti fel. Meg kell azonban említeni, hogy saját magával ugyanolyan kemény, mint másokkal!
A rellonos diák túlságosan is öntudatos. Azért válik annyira öntudatossá, mert céljait szinte mindig eléri, ilyenkor azonban úgy véli, tervei azért valósultak meg, mert jobbak, mint másokéi. Azonban nem tudja elfogadni, hogy nem annyira terveinek köszönhető a siker, mint inkább támadókedvének, makacsságának és gátlástalanságának, amivel végrehajtja azokat.
Magabiztossága gőgössé és uralomvágyóvá teszi. Ha azt látja, hogy mások kénytelenek feladni céljaikat, talán egy hiba miatt, talán, mert akadályok és nehézségek támadtak, akkor hamar abba a kísértésbe esik, hogy lenézze őket, majd ez a megvetés hatalmaskodóvá teheti. Állandó tettvágya ösztönösen arra készteti, hogy másokat arra szorítson, hogy az ő kívánságai szerint cselekedjenek.
A rellonos diák felnőtté válva a társadalom számára rendkívül veszélyessé válhat, mert semmi sem tartja vissza attól, hogy célját elérje.

Forrás: Ole Hallesby: Személyiségtípusok